RESUM CAPÍTOL 1.6

Turisme

Espanya ha registrat 82,8 milions de turistes internacionals, la qual cosa implica un creixement de l’1,1 %. Les Balears n’han registrat 13,8 milions, que representen el 17 % del total, i han crescut menys, un 0,5 %. Catalunya s’estanca amb un creixement nul, però continua liderant el rànquing de comunitats autònomes per nombre de turistes estrangers, amb 19,1 milions i un pes sobre el total del 23 %, seguida de les Illes Balears, que aquest any superen Canàries, que cau als 13,7 milions de turistes, amb un decreixement del –3,3 % i un pes del 17 %. Andalusia i la Comunitat Valenciana, amb un pes respectiu del 14 % i de l’11 %, presenten creixements positius respecte al 2017, amb un 1,5 % i un 3,2 %. El creixement valencià és el més alt d’aquestes comunitats autònomes, les quals són les principals competidores de les Balears en el segment de «sol i platja».
El 2018, el total d’estades a les Illes Balears ha superat la quantitat de 112 milions, amb un decreixement del –4,4%. De les estades, 70,6 milions (63 %) s’han fet en allotjaments amb reglamentació turística d’hotels, apartaments turístics, turisme rural i acampaments turístics, amb un decreixement del –0,4 %, i 41,5 milions (37 %) s’han fet en allotjaments no subjectes a aquesta reglamentació turística, amb un decreixement del –10,5 %.
El 2018, l’estada mitjana a les Illes Balears ha superat els 6,8 dies, una reducció d’un –5,9 %. L’estada mitjana en allotjaments amb reglamentació turística d’hotels, apartaments, turisme rural i acampaments ha estat de 5,8 dies, amb un decreixement d’un –1,5 %, i en allotjaments no subjectes a aquesta reglamentació turística ha estat de 9,4 dies, amb un decreixement d’un –13 %.
El total de turistes a les Illes Balears ha superat els 16,5 milions, amb un creixement de l’1,6 %, dels quals 12,2 milions s’han allotjat en establiments amb reglamentació turística d’hotels, apartaments, turisme rural i acampaments (73 %), amb un creixement de l’1,1 %; 4,4 milions (27 %) han estat en allotjaments no subjectes a aquesta reglamentació turística, amb un creixement del 2,8 %.
La despesa total ha superat els 16,3 mil milions d’euros, corresponent el 72,6 % a Mallorca, el 18,8 % a les Pitiüses i el 8,6 % a Menorca. La despesa per persona ha estat de 987 euros. Mallorca està en la franja superior, amb 995 euros, i les Pitiüses, a la inferior, amb 964 euros. Menorca se situa en els 968 euros. La despesa per persona i dia ha estat de 146 euros. Les Pitiüses estan en la franja superior, amb 160 euros, i Menorca, a la inferior, amb 130 euros. Mallorca se situa en els 145 euros. La temporada mitjana-baixa només representa el 13,7% del total de la despesa, i per illes només Mallorca supera aquest percentatge, amb un 16,4%, ja que a les Pitiüses és del 7,7% i a Menorca és del 4,5
Quant a l’augment de la tarifa mitjana diària, a les Balears ha estat del –5,1%, només superada per la caiguda de tarifes al País Basc, amb un –6%. Les Balears continuen estant per sobre de la mitjana de la resta de comunitats autònomes, amb un 11,3%, la més alta de l’Estat, i per sobre de Catalunya i Canàries, amb un 11,1% cada una
Pel que fa als hotels, l’evolució en el període 2008- 2018 del percentatge de planta oberta a les Balears i Mallorca empitjora en –1,9 punts i –3,2 punts respectivament; en canvi, en el cas de Menorca millora en 0,9 punts, i en el de les Pitiüses, en 1,2 punts. El 2018, Mallorca és la que té el percentatge més alt, amb un 56,9 %, amb una millora respecte al 2017 de 0,7 punts, seguida de Menorca, amb un 50,4 %, amb una caiguda en relació amb el 2017 de –0,1 punts. Les Pitiüses presenten el percentatge més baix, amb un 48,4 %, i una millora respecte al 2017 de 0,6 punts.
La mitjana anual de l’ocupació total ha arribat als 103.157 treballadors, fet que suposa un augment del 2,59 % en relació amb l’any anterior. D’aquests ocupats, 90.628 són assalariats, amb un creixement del 3 %, i 12.528 autònoms, amb una baixada del –0,6 %. Quant a l’estacionalitat dels ocupats, la ràtio entre el mes de menys ocupació i el de més ocupació en el conjunt del sector de la restauració i l’hostalatge és del 30 %; a la restauració, del 42 %, i a l’hostalatge, del 19 %.