RESUM CAPÍTOL 1.12

Societat del coneixement i de la informació

L’any 2017 es va aconseguir el valor màxim tant en la despesa en R+D com en el nombre de persones dedicades a activitats d’R+D a les Illes Balears. La situació actual del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears és, des del punt de vista dels indicadors, la més alta que s’ha comptabilitzat. Aquest estat és conseqüència de la continuïtat de la política en ciència, tecnologia i innovació des de l’any 2000.
Durant l’any 2018, s’ha posat en marxa el nou Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears per al període 2018-2022, que, com a novetat, per continuar els corrents europeus, estableix com un dels objectius guiar les activitats d’R+D i d’innovació vers els reptes de la societat de les Illes Balears per aconseguir que el coneixement que s’hi produeix sigui en més quantitat i de més qualitat.
Pel que fa a la societat de la informació, l’equipament TIC que destaca a les llars és el telèfon mòbil, l’accés a Internet i la banda ampla. El correu electrònic deixa de ser el servei més utilitzat, i la cerca d’informació sobre béns i serveis encapçala la llista.
Durant el 2018, ha augmentat el nombre de persones que ha contactat amb els serveis públics a través d’Internet. Es continua desplegant el govern digital mitjançant l’ús de la interoperabilitat, que has permès, per exemple, fer intercanvis electrònics d’assentaments registrals entre administracions. Els procediments pels quals s’han fet més consultes a través de la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) han estat tots els que estan relacionats amb l’escolarització, la validació de la inexistència d’antecedents penals en educació, i el reconeixement del grau de dependència i el dret a les prestacions del sistema.