RESUM CAPÍTOL 1.4

Construcció

El sector de la construcció ha continuat actiu i el 2018 no s’ha aturat de créixer. El seu producte interior brut (PIB) ha augmentat un 8,7 %, superior al de l’any anterior i, a més, ha estat més elevat que en la resta de sectors productius.
La majoria dels indicadors del sector han seguit registrant elevats nivells d’activitat, emmarcats sempre en els llindars de terra i sostre que la crisi va establir, i han continuat creixent respecte a l’any anterior. Així ha estat quant als materials de construcció (com el consum de ciment i altres materials), que s’utilitzen en la primera fase de l’activitat, i quant al mercat laboral (hi ha hagut 52.193 persones ailiades a la Seguretat Social; per tant, s’han superat les xifres del 2017 en un 7,1 %).
També ha millorat la inversió pública, que ha arribat als 405,5 milions d’euros. Així, el 2018 ha augmentat un 10,6%. Ha acumulat pujades per quart any seguit, tot i que continua a la coa en comparació amb la resta de comunitats autònomes.
Així mateix, la majoria dels indicadors de la construcció privada, activitat present o avançada, com els habitatges acabats, les obres visades, els habitatges visats o la ràtio d’habitatge visat per obra, han registrat els nivells assolits abans de la crisi. El 2018, s’ha moderat el nombre d’habitatges iniciats respecte a l’any anterior, un impacte que afectarà el nivell d’activitat en els propers 12-24 mesos. El model d’activitat s’ha seguit centrant en l’habitatge unifamiliar i en la reforma, amb uns primers repunts pel que fa a l’habitatge plurifamiliar.