Índex del CAPÍTOL I.

PANORAMA ECONÒMIC
 • 1. El panorama econòmic de les Illes Balears
  • 1.1. Les macromagnituds i l’anàlisi regional
  • 1.1.1 Introducció
  • 1.1.2. Anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears
  • 1.1.3. L’anàlisi de la demanda de les Illes Balears
  • 1.1.4. La inversió estrangera
  • 1.1.5. Els preus
  • 1.1.6. L’evolució de la renda per capita i els seus determinants per capita
  • 1.1.7. La distribució funcional de la renda
  • 1.1.8. La taxa de benefici i l’índex sintètic de resilència regional
  • Requadre I-1. La renda municipal disponible de les llars. Francisco Javier Franconetti
  • Requadre I-2. Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030). Ferran Navinés
 • 2. El sector primari
  • 2.1. Introducció
  • 2.2. Els recursos humans en el sector primari
  • 2.3. El subsector agrari
  • 2.4. Les forests
  • 2.5. La pesca
 • 3. Indústria i energia
  • 3.1. L’evolució del PIB, l’ocupació, l’índex de producció industrial i l’índex de preus industrials
  • 3.2. Evolució de les empreses industrials
  • 3.3. Evolució de l’ocupació
  • 3.4. Evolució de les branques industrials
 • 4. Construcció
  • 4.1. Introducció
  • 4.2. Factors de producció
  • 4.3. La producció
 • 5. El sector de serveis
  • 5.1. Introducció
  • 5.2. L’evolució i el pes dels serveis en l’economia de les Illes
  • 5.3. El pes del sector de serveis en l’àmbit insular
  • 5.4. Les principals magnituds del sector: l’enquesta estructural d’empreses de l’any 2017
  • 5.5. L’enquesta estructural d’empreses de l’any 2016: principals macromagnituds
  • 5.6. Principals coeficients
  • 5.7. Principals resultats d’explotació
  • 5.8. L’ocupació
 • 6. Turisme
  • 6.1. Introducció
  • 6.2. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores en el segment de sol i platja en turisme internacional
  • 6.3. Anàlisi sintètica dels principals indicadors de demanda: estades totals, estada mitjana i turistes
  • 6.4. La demanda turistica total a les Balears
  • 6.5. Despesa turistica total
  • 6.6. Preus i rendibilitat del sector hoteler
  • 6.7. Oferta
  • 6.8. Empreses i locals turistics
  • 6.9. Ocupacions i contractacions laborals en el sector turistic
 • 7. Comerc
  • 7.1. Introducció
  • 7.2. Principals macromagnituds
  • 7.3. Principals coeficients
  • 7.4. Principals resultats d’explotacio
  • 7.5. L’ocupacio
 • 8. transports
  • 8.1. Introducció
  • 8.2. Macromagnituds i descripcio del sector de transport
  • 8.3. Capital i infraestructures del transport a les Illes Balears
  • 8.4. Us del transport a les Illes Balears
 • 9. Institucions financeres
  • 9.1. Introducció
  • 9.2. Institucions financeres a les Illes Balears
  • 9.3. Altres institucions financeres i fonts de finançament alternatives
 • 10. Administracions públiques i càrrega fiscal
  • 10.1. Introducció
  • 10.2. La Comunitat Autònoma
  • 10.3. Consells insulars
  • 10.4. Ajuntaments
  • 10.5. Administracio de l’Estat
  • 10.6. La carrega fiscal a les Illes Balears
  • 10.7. La despesa publica a les Balears per politiques de despesa
 • 11. Medi ambient
  • 11.0. Introducció
  • 11.1. Meteorologia
  • 11.2. L’aire
  • 11.3. L’aigua
  • 11.4. Medi terrestre
  • 11.5. Biodiversitat
  • 11.6. Medi marí
  • 11.7. L’energia
  • 11.8. El territori
  • 11.9. Residus
  • Requadre I-3. El sistema de comptes de capital natural per a les Illes Balears. Aniol Esteban
 • 12. Societat del coneixement i de la informació
  • 12.1. Introducció
  • 12.2. Anàlisi del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears
  • 12.3. Els resultats de la política de ciència, tecnologia i innovació
  • 12.4. La Societat de la Informació a les Illes Balears
  • Requadre I-4. En què consisteix la transformació digital? Carlos Juiz
 • 13. Economia social i solidaria
  • 13.1. Introducció
  • 13.2. Metodologia
  • 13.3. Dades de l’economia social a les Illes Balears
  • 13.4. Comparativa entre Espanya i les Illes Balears de les cooperatives i les societats laborals
  • 13.5. Les cooperatives
  • 13.6. Les societats laborals a les Illes Balears