Memòria del CES 2005
 
Menú d'accés als resums dels capítols de la memòria
Capítol I Capítol II Capítol III

RESUM DEL CAPÍTOL II

1. MERCAT DE TREBALL I RELACIONS LABORALS
2. SEGURETAT SOCIAL

RESUM DEL CAPÍTOL III

1. EL BENESTAR ECONÒMIC I LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
2. DEMOGRAFIA I LLAR
3. SALUT I SERVEIS SANITARIS
4. EDUCACIÓ
5. CULTURA, LLENGUA I PATRIMONI
6. HABITATGE
7. JUSTÍCIA I ARBITRATGE
8. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
9. NECESSITATS I SERVEIS SOCIALS. LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
10. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I INDICADORS DE GÈNERE

Tornar